06.03.2024 ÕES koosolek: Anti Selart “Liivimaa hagiotoponüümid keskaja kirikuloo allikana”

Head Seltsi liikmed ja huvilised!

Olete oodatud järgmisele Õpetatud Eesti Seltsi koosolekule, mis toimub kolmapäeval, 6. märtsil 2024 kell 16.15 Jakobi 2-224 ja veebis (liitumiseks vajuta siia)

Ettekande peab Anti Selart teemal „Liivimaa hagiotoponüümid keskaja kirikuloo allikana“.

Hiljemalt varauusajal asendas rea Eesti kihelkondade senise kohanime uus toponüüm, mis tulenes kihelkonnakiriku kaitsepühaku nimest. Hagiotoponüümide kujunemine oli keskaja Euroopas üldine nähtus, kusjuures nii ajalises plaanis kui ka pühakunimedest tuletatud kohanimede sageduse osas esines regiooniti olulisi erinevusi. Liivimaal on märkimisväärne, et hagiotopnüümid praktiliselt puuduvad Läti keelealal.

Kihelkonnanimede seostumine kaitsepühaku nimega kinnitab oletatavasti patrooni kui kihelkonna “omaniku” rolli aktsepteerimist keskaja lõpul. Sellisena võib kohanimepruugi muutumist käsitleda religiooniloolise allikana.

Kõik on oodatud!