06.12.2023 ÕES koosolek: Igor Kotjuh “Luulekogu “Klassikalised roosid” (1931) kui Igor Severjanini hübriididentiteedi peegeldus”

Olete oodatud järgmisele Õpetatud Eesti Seltsi koosolekule, mis toimub kolmapäeval, 6. detsembril 2023 kell 16.15 Jakobi 2-224.

Ettekande peab Igor Kotjuh teemal „Luulekogu “Klassikalised roosid” (1931) kui Igor Severjanini hübriididentiteedi peegeldus“.

Ettekanne käsitleb luuletaja ja tõlkija Igor Severjanini (1887-1941) luulekogu “Klassikalised roosid” (Классические розы, Белград, 1931) erinevate identiteediteooriate valguses. Autor kolis Venemaalt Eestisse 1918. aastal, raamatus on luuletused vahemikust 1922-1930, kui luuletaja jõudis harjuda uue elukohaga. Püstitatud on järgmised hüpoteesid: (1) Igor Severjanin sidus end tihedalt kokku Eesti elu ja kultuuriga, tänu millele tal arenes hübriididentiteet; (2) luulekogu “Klassikalised roosid” peegeldab Igor Severjanini hübriididentiteedi. Ettekande avaosas on tähistatud Igor Severjanini põhilised eluloolised faktid. Põhiosa käsitleb erinevaid identiteediteoorijaid, autoriteks Odo Marquard ja Homi K. Bhabha. Lõpposas järeldused kinnitavad hüpoteese.

Kõik on oodatud!