08.02.23 ÕES aastakoosolek: Taavi Pae “Eesti piir Narva jõel”

Head seltsi liikmed!
Olete väga oodatud Õpetatud Eesti Seltsi aastakoosolekule, mis toimub 8.veebruaril kell 16.15 Jakobi 2-224.
Kavas on ÕES esimehe Taavi Pae ettekanne “Eesti piir Narva jõel”
 
Eesti Vabariigi ja ühtlasi Euroopa Liidu idapiir Narva jõel on üks pikemaajalisi suuri kultuurilisi ja poliitilisi rajajooni Euroopas. Alates 13. sajandist on sellest jõest läände jäävad alad kuulunud õhtumaisesse kultuuriruumi. Enamasti on Narva jõgi olnud piirijõeks, samas on hästi teada ka piiri kulgemine jõest idas Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil. Ettekandes käsitlen piiri (kontrolljoone) paiknemist Narva jõel tänasel päeval ja arutlen piiri kulgemise üle mitmes loodus- või poliitgeograafiliselt huvipakkuvas kohas.
Järgneb aastakoosolek, mille päevakorras on:1) Juhatuse 2022. aasta tegevuse aruanne2) Revisjonikomisjoni aruanne3) Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
4) ÕESi stipendiumi väljakuulutamine.
Aastakoosolekule järgneb ÕESi aastaraamatu 2022 esitlemine ruumis Jakobi 2-230.