20.03.2024 ÕES koosolek: Evar Saar “Etnonüüm ugalane ja maanimi Ugandi”

Head Seltsi liikmed ja huvilised!

Olete oodatud järgmisele Õpetatud Eesti Seltsi koosolekule, mis toimub kolmapäeval, 20. märtsil 2024 kell 16.15 Jakobi 2-224 ja veebis (liitumiseks vajuta siia).

Ettekande peab Evar Saar  teemal „Etnonüüm ugalane ja maanimi Ugandi“.

Ugandi muinasmaakonna nime algupära ja tähendust on püütud selgitada juba kaugelt rohkem kui 100 aasta jooksul. Enamiku nime etümoloogia ettepanekutega ei haaku kuigi hästi Kagu-Eesti regilaulude kujutis ugalasest kui sõjakast, julmast ja mõistmatust võõrast. Vaatlen oma ettekandes nimetuse ugalane ja nime Ugandi rahvalauludes esinemise erinevat pilti, tutvustan nende ühise tüve etümoloogia ettepanekuid ning pakun välja oma hüpoteesi, kuidas sõjaka võõra kohta käivast etnonüümist võis saada maakonna nimi läänemeresoomlaste ja maanimi lätlaste jaoks (Igaunija). Onomastika meetodeid kasutavas ettekandes on kasutatud ajaloo, keeleteaduse ja folkloristika teadmisi II aastatuhande alguse sündmustest ning keelesuhetest.

Kõik on oodatud!