23. oktoober ÕES koosolek: Mihkel Truman Arno Rafael Cederbergist

Järgmine Õpetatud Eesti Seltsi koosolek toimub kolmapäeval, 23. oktoobril 2019 kell 16.15 Jakobi 2-230.

Ettekande peab Mihkel Truman teemal “Arno Rafael Cederberg – praostipojast Tartu ülikooli professoriks”

Ettekanne keskendub Arno Rafael Cederbergi teekonnale Helsingi ülikooli Põhjamaade ajaloo dotsendist Tartu ülikooli Eesti ja Põhjamaade ajaloo professoriks ning oma ajalookoolkonna rajajaks Eestis. 1885. aastal Tuusulas tunnustatud kirikuloolase ning Tohmajärvi ja Mikkeli praosti Johan Antero Cederbergi neljanda lapsena sündinud Arno Rafael õppis 1903–1912 Helsingi ülikoolis ajalugu, filosoofiat ja vanu keeli, lisaks täiendas ta end mitmete Skandinaavia ja Saksa ülikoolide juures. Pärast doktoriväitekirja kaitsmist 1911. aasta detsembris kulus veel tublisti üle aasta, enne kui ta Helsingi ülikooli Põhjamaade ajaloo dotsendiks valiti. Järgnevad aastad Soomes ei pakkunud Cederbergile soovitud karjäärialast edenemist, misjärel otsustas mitmetele kõhklustele vaatamata vastata eestlaste kutsele ning asuda peagi avatava eestikeelse Tartu ülikooli Eesti ja Põhjamaade ajaloo professoriks. Tööpõld osutus siin kindlasti laiemaks ja mitmekülgsemaks kui see võinuks Soomes olla – peale selle, et tal tuli välja töötada ajaloostuudiumi õppeprogramm ning panna sisuliselt alus eestlaste ajaloo teaduslikule uurimisele, oli ta tegev mitmetes olulistes ettevõtmistes – alustades kõikvõimalike komisjonide töös kaasalöömisest ning lõpetades eesti arhiivinduse rajamises ühe kesksema rolli etendamisega.

Kõik oodatud!