25. september ÕES koosolek: Ragnar Kruusimaa grupiidentiteedi tsüklilisusest

 Järgmine Õpetatud Eesti Seltsi koosolek toimub kolmapäeval, 25. septembril 2019 kell 16.15 Jakobi 2-230.

Ettekande peab Ragnar Kruusimaa teemal “Grupiidentiteedi tsüklilisus”.

Oma ettekandes teen lühikese sissevaate ühte spetsiifilisse, suletud gruppi ja nende identiteediloomesse.

Tegemist on vägagi selgepiirilise grupiga, mille liikmed on küll ajas muutuvad, kuid mille peamine ülesanne ehk grupi eesmärk on sama. Selline grupp on ise võimeline looma omanäolist identiteeti, kuid grupi moodustamise algperioodil vajas see kõigi sisendit ja toimus n-ö kompamine – mis sobib ja mis mitte. Indentiteedist sõltus palju just algperioodil, sest see määras grupi maine, positsiooni suhtes teiste gruppidega, uute inimeste liitumise ja pikema tulevikuperspektiivi. Just seetõttu, varasema ja parema puudumisel, toetuti palju meediast ja õppematerjalidest saadule, mida testiti läbi praktiliste ülesannete ja selline ringlus aitaski vormida nii minapilti kui kuvandit, mille omavahelises koosmõjus kujunes grupi enda identiteet. Uurimisaluse juhtumi puhul oli täheldatav selle protsessi teatud tsüklilisus, kus identiteediloome toimus.

Kõik oodatud!