31.01.24 ÕES aastakoosolek: Taavi Pae “Eesti kalmistute hauatähiste regionaalsus”

Head seltsi liikmed ja huvilised!

Olete väga oodatud Õpetatud Eesti Seltsi aastakoosolekule, mis toimub 31. jaanuaril kell 16.15 Jakobi 2-224.

Kavas on ÕES esimehe Taavi Pae ettekanne “Eesti kalmistute hauatähiste regionaalsus”

Eestis on umbes pooltuhat kalmistut ja kõigil neil on suuremal või vähemal määral säilinud hauatähised. Tüüpiliselt näeme me kalmistutel hauatähiseid alates 19. sajandi keskpaigast, kuigi üksikuid hauasambaid on säilinud ka varasemast perioodist. Eesti hauatähiste traditsioon on valdavalt ühetaoline, samas esineb regionaalseid eripärasid. Sageli tuleneb see loodusgeograafiast, olulisel kohal on ka kultuurikontaktid ja kalmistu religioosne tagapõhi. Ettekandes esitangi tähelepanekuid Eesti kalmistute hauatähistest, keskendudes eelkõige regionaalsetele aspektidele.

Järgneb aastakoosolek, mille päevakorras on:

1) Juhatuse 2023. aasta tegevuse aruanne;

2) Revisjonikomisjoni aruanne;

3) Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine;

4) ÕESi stipendiumi väljakuulutamine;

5) ÕESi auliikme väljakuulutamine;

Aastakoosolekule järgneb ÕESi aastaraamatu 2022 esitlemine ruumis Jakobi 2-230.

 

Kõik on oodatud!