Ettekanded

2022

1505. 08.02.23 TAAVI PAE “Eesti piir Narva jõel”

2022

1504. 23.11.22 AIN MÄESALU “Neerupistodad ja kubemekübarad –­ siivutusi kesk- ja varauusajast!”

1503. 09.11.22 MARI-LEEN TAMMELA ”Lisandusi riigivanem Jaan Teemanti eluloole”

1502. 26.10.22 OTT KURS  ”Raamatu „Soome suund“ tutvustus”

1501. 12.10.22 AGUR BENNO “Maanõunik Hermann Ludwig von Löwensterni lapsed kui erandlik autorite kogum baltisaksa memuaarkirjanduses”

1500. 28.09.22 ERKI TAMMIKSAAR ja TAAVI PAE „Tartu Ülikooli väärisasjad, Edgar Kant, pagulased ja poliitika“

1499. 11.05.22 HEGELY KLAUS: “Eesti tööliskirjandus XX sajandi alguses”

1498. 27.04.22 SIIM LILL: “Modernismi esoteeriline „vari“. Rõhuga Ernst Ennol”

1497. 13.04.22 LIISI VESKI: “Üldhuvi ja ühiseluline solidariteet: Poola aprillikonstitutsiooni mõjust 1937. aasta Eesti põhiseadusele ja Pätsi vaikivale ajastule”

1496. 30.03.22 JANET LAIDLA JA LEMBI ANEPAIO: “Eesti doktorikraadiga naised Teise maailmasõjani”

1495. 16.03.22 TAAVI PAE: “Majandinimed Eesti NSV-s”

1494. 02.03.22 HEIKO PÄÄBO: “Identiteediloome Eesti ajalooõpikutes: rahvusliku meie ja oluliste teiste kuvand”

2021

1493. 15.12.21 TIIT ROSENBERG: “Perekond Oldekopid eestluse ja saksluse vahel”

1492. 17.11.21 MART TŠERNJUK: “Hiina uuringute ajaloost, hetkeseisust ja tulevikust Eestis”

1491. 03.11.21 SVEN VABAR: “Mehis Heinsaar ja kapitalismi igavus”

1490. 20.10.21 HARRY LIIVRAND: “August von Kotzebue eksliibrisest. Ikonograafilisi märkmeid”

1489. 22.09.21 JUHAN SAHAROV: “Isemajandamisest suveräänsuseni: „mõistete revolutsioon“ Eesti NSV-s 1987-88””

1488.12.05.21 MARJU LUTS-SOOTAK: “Tartu ülikooli õigusteaduskonna “hea elu” Saksa okupatsiooni ajal 1942–1944“

1487. 28.04.21 AGO RAUDSEPP: “Demokraatia mõju Eesti ja Soome julgeolekule sõdadevahelisel ajal”

1486. 14.04.21 KRISTJAN KALJUSAAR: “Läänid, vasallid ja võim 13. sajandi esimese poole Virumaal”

1487. 17.03.21 MIHKEL TRUMAN: “Akadeemilise Ajaloo Seltsi rajamine ja tegevus”

1486. 03.03.21 MAIT SEPP: “Kui välk tapab – pikseohvrid Eestis aastatel 1880–1940”

2020

1485. 9.12.20 KATRE LUHAMAA: “Eesti kohtusüsteem ja kohtunikkond reformide keskel 1988-1994”

1484. 25.11.20 HENT KALMO: Mis juhtus Toompeal 16. juunil 1940?

1483. 11.11.20 TÕNU VIIK: Kuidas on kuulus šotlane David Brewster seotud Eestiga?

1482. 28.10.20 JOOSEP SUSI: Mis on (eesti) luule 21. sajandil?

1481. 14.10.20 IGOR KOPÕTIN: Rahvuse kool: rahvusarmee kontseptsioon ja praktika Eestis 1918-1940

1480. 30.09.20 MONIKA REPPO: Eksootika, romantika ja poliitika – linnukujutised Eesti arheoloogilisel klaasil

1479. 16.09.20 MIHKEL MÄESALU: Põhja-Eesti ja Taani kuningavõimu kriis 14. sajandi I poolel

1478. 11.03.20 JOHANNA ROSS: Mis on nõukogude kirjanduskriitika?

1477. 26.02.20 MADIS MAASING: Liivimaa ajaloo allikatest Preisimaa Salaarhiivis (1511-1525)

1476. 12.02.20 LARISSA LEIMINGER: Accessibility of the LES manuscript collection

1475. 29.01.20 TAAVI PAE: Õpetatud Eesti Selts ja Rahvusatlas

2019

1474. 20.11.19 AIJA SAKOVA: Kirjandus kui ajalooline dokument ja tunnistus. Kuid milline?

1473. 06.11.19 HANNES VALLIKIVI: Põhiõiguste genees Eesti eelpõhiseadustes ja esimeses pärispõhiseaduses

1472. 23.10.19 MIHKEL TRUMAN: Arno Rafael Cederberg – praostipojast Tartu ülikooli professoriks

1471. 09.10.19 TÕNU VIIK: Julius Kalkun (Kaljuvee), Ivan Reinwald ja Kaali järve mõistatus

1470. 25.09.19 RAGNAR KRUUSIMAA: Grupiidentiteedi tsüklilisus

1469. 11.09.19 DOROTHEE GOEZE: Majandus, perekond, sõbrad ja kultuurilised kavatsused 1832. aasta Liivimaal. Ühe Karl Eduard v. Lipharti (1808-1891) taasavastatud testamendi põhjal.

1468. 08.05.19 KARMEN TRASBERG: Eesti õpetajate seminarid 1919 – 1940

1467. 17.04.19 MIHKEL MÄESALU: Tartu piiskop Dietrich Damerow (1378-1400) ja Saksa ordu

1466. 20.03.19 MADIS MAASING: Reformatsioon, kirikuvarad ja võim – tüli Riia peapiiskopi ja linna vahel 1520.–1550. aastatel

1465. 06.03.19 MARTIN MALVE: Vanimatest koljuoperatsioonidest Eestis

1464. 20.02.19 AGNES NEIER: Eesti kirjanikud fotoaparaadi ees ja taga

1463. 23.01.19 MARJU LUTS-SOOTAK: Üks Balti õigusteaduse unustatud korüfeid Carl Erdmann (1841-1898)

2018

1462. 05.12.18 TIIT ROSENBERG: Vastseliina kihelkonna “väikesed sakslased” 18. – 19. sajandil

1461. 07.11.18 TAAVI PAE: Eesti pühakodade orienteeritus ilmakaarte suhtes

1460. 24.10.18 EVELYN FRIDOLIN: Kas geokriitik on kirjandusteadlane?

1459. 10.10.18 MONIKA REPPO: Kümme liitrit klaasikilde Haapsalu piiskopilinnuse käimlast ehk De la Gardie’de roll eesti klaasitööstuse arengus

1458. 26.09.18 HARRY LIIVRAND: August von Kotzebue – vääralt tõlgendatud geenius

1457. 12.09.18 JANIKA KRONBERG: Märkmeid Riia vanglatest 1905 ja hiljem

1456. 09.05.18 HELDUR SANDER: Aednik Buecki elutee ja aianduslik tegevus Pärnus, Marienburgis (Alūksne), TÜ botaanikaaias ja Peterburis

1455. 18.04.18 REET BENDER: Üks valge tuvi lendas üle Inglismaa ja läks trihvaad mängima. Baltisaksa lastemängudest ja liisusalmidest

1454. 04.04.18 MAARJA HOLLO: Traumast romaanini: Salme Ekbaumi dokumentaalromaanist “Ristitants”

1453. 07.03.18 KARIN VISNAPUU: Riigikohtu kontroll maareformi teostamise üle Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil

1452. 21.02.18 LIIVI VARUL, MARI TÕRV, SERGEY VASILYEV, LEMBI LÕUGAS, AIVAR KRIISKA: Sope naise lugu: infokillud nöörkeraamika kultuuri indiviidi elust, surmast ja surmajärgsetest sündmustest

1451. 07.02.18 PIRET ÕUNAPUU: Nii kauge, kuid siiski nii lähedane

1450. 24.01.18 KERSTI TAAL: Õpetatud Eesti Seltsi ajaloo periodiseerimine

TIIT ROSENBERG: Kolmkümmend aastat taastatud Õpetatud Eesti Seltsiga

2017

1449. 13.12.17 ANDRES JÕGAR: Haapsalu ja Rakvere Õpetajate Seminarid stalinismi perioodil

1448. 29.11.17. STEN-ERIK TAMMEMÄE: Soome ja eesti teaduslike seltside koostööst aastatel 1918-1940

1447. 01.11.17 REET BENDER: Mäng ja mälu: baltisaksa mälupaigad Otto Pirangi kaardimängus “Baltisches Heimatquartett”

1446. 18.10.17 HILLAR TOOMISTE: Kellele oli Eesti fosforiit kasulik 1920-1940

1445. 20.09.17 MAARJA OLLI: Identiteet rooma rauaajal (50–450 pKr) Aakre ja Viimsi tarandkalmete näitel

1444. 17.05.17 ANDREAS ALLIK: Ajaloolises Vändra kihelkonnas asunud klaasikodade pudelipitserid 19. aastasaja esimesel poolel. Väike ülevaade Tartust teadaolevate klaasimärkide põhjal

1443. 03.05.17 TÕNU VIIK: Viimsi poolsaare koha- ja isikunimed keskaegse rootsi asustuse näitajatena

1442. 19.04.17 MADIS MAASING: Tartu piiskopkonna pärandi probleem Liivimaa sõja alguses

1441. 05.04.17 MÄRT UUSTALU: Liivimaa riigimõisate rentnikest 1811-1909: muutused ja peamised arengujooned

1440. 22.03.17 KAUR ALTTOA: Kus ikka asus Wemela kihelkond?

1439. 08.03.17 VICTOR KASTRA: J. Anvelt vs. A. Kastra – mis, kuidas ja miks?

1438. 22.02.17 KATRIN KIIREND-PRUULI: Perekond muutuste tuules: vanemate ja laste suhete õiguslik korraldus esimesel iseseisvusperioodil

1437. 25.01.17 MARJU LUTS-SOOTAK: Keskaegsest lääniõigusest Eesti Vabariigi poliitiliseks tsemendiks: jagatud omandi karjäärist uuemas Eesti õigusajaloos

1436. 11.01.17 LIISI ESSE: Eesti sõdurid Esimeses maailmasõjas: sõjakogemus ja selle sõjajärgne tähendus

2016

1435. 07.12.16 TIIT ROSENBERG: 1877. a linnaomavalitsuse reform ja Tallinna baltisaksa linnapead 1877-1918.

1434. 23.11.16 PRIIT ROHTMETS: Õitseng või madalseis? Esimene maailmasõda ja kirikuelu Eestis.

1433. 09.11.16 EVE RANNAMÄE: Kolm tuhat aastat lambaid Eestis ehk nii nagu seda näitavad zooarheoloogiline leiuaines ja emaliinide geneetiline mitmekesisus.

1432. 26.10.16 OLEV LIIVIK: Millisest rahvusest olid 1941. aastal Eestist Saksamaale ümberasunud?

1431. 12.10.16 TAAVI PAE, MADLI-JOHANNA MAIDLA: Vallanimede küsimus 1930. aastate reformis.

1430. 16.09.16 Konverents “Kaks sajandit õ-tähega” Emakeele Selts koostöös Õpetatud Eesti Seltsi, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi ning Eesti-uuringute tippkeskusega (CEES)

1429. 14.09.16 DOROTHEE M. GOEZE: Aadel kodus

1428. 11.05.16 KADRI TAEL: Maareformi elluviijad kohtadel: riigimaade ülemad ja ringkonna valitsejad

1427. 27.04.16 MARIS VALTIN: Enimate sissekannetega märksõnad N. von Hövelni käsikirjas Proverbia quaedam et sententiae Ciceronis, Plauti, Terentij et aliorum clarissimorum virorum.

1426. 13.04.16 INDREK SCHWEDE:  Kas lõime põnnama? Jalgpall kui vastupanurelv annekteeritud Eestis.

1425. 30.03.16 TIINA VÄHI: Libahunt 16. sajandi lõpu ja 17. sajandi Eesti nõiaprotsessides.

1424. 16.03.16 TÕNU VIIK: Friedrich Georg Wilhelm Struve elu Tartus.

1423. 09.03.16 KALLE KASEMAA: Kui religioosne on Iraani islamivabariik?

1422. 02.03.16 ARVO JÄRVET: Eesti veetornide ajaloost ja tänapäevast.

1421. 17.02.16 ANU RAUDSEPP: Leevaku hüdroelektrijaama taastamine komsomoli löökehitusena 1947 – müüt või reaalsus?

1420. 03.02.16 HAIN REBAS: Eesti koorilaulu politiseeritus ja lõhe eriti 1950. aastail

2015

1419. 09.12.15 HENT KALMO: Eesti diplomaatia kangelasajastust: Ants Piip Tartu rahukonverentsil

1418. 25.11.15 BRITA MELTS: Geograafia ja loomingulisus kirjanduslikes omailmades.

1417. 11.11.15 HANNES VALLIKIVI:  Vabadussõjalaste protsessid Riigikohtus 1934 – 1936.

1416. 28.10.15 MIHKEL MÄESALU: Ühe keskaegse õigusteksti kasutamisest. Mõõgavendade ordu Saksa ordusse inkorporeerimise üriku (1237) omaaegsed tõlgendused Riia peapiiskopi ja Saksa ordu vahelise konflikti kontekstis (1290. aastatest kuni 1480. aastateni).

1415. 14.10.15 RIINA RAMMO: Pilguheit keskaja tartlase “rõivakappi”

1414. 23.09.15 MARE RAND: “Aleksander vaid, ja üksnes tema, lõi Sulle, Dorpat! Sinu noorussära”: Adalbert Philipp Cam(m)erer – Tartu üliõpilasest koolimeheks ja luuletajaks.

1413. 17.06.15 KÄRT SUMMATAVET: “Traditsioon? Inspiratsioon! Allikad arhailise kultuuri süvakihtides.”

1412. 20.05.15 MONIKA LEVKIN: 1947. aasta rahareformist NSV Liidus ja Eesti NSV-s: teostamine ja vastukajad.

1411. 06.06.15 TÕNU RAID: “Tartu ajaloolistel linnaplaanidel 1600-2010″. Raamatu esitlus.

1410. 22.04.15 MERIKE RISTIKIVI: Eesti naisjuristid kahe maailmasõja vahelisel perioodil

1409. 08.04.15 MARTIN MALVE: Inimluud Narva Triumfi bastioni alt: kesk- ja varauusaegne kalmistu?

1408. 25.03.15 ROBERT TREUFELDT: Eesti Vabariigi kirdepiiri kindlustamine 1930. aastatel ehk nn Laidoneri liin

1407. 11.03.15 ANU RAUDSEPP: Rahvarõivad ja esimene Eesti nõukogude üldlaulupidu – rahvakunst ideoloogia kütkes

1406. 25.02.15 OTT KURS: Rahvarändeid, reise, riigiruume. Raamatu “Ekslemisi Euraasias” esitlus.

1405. 04.02.15. MARJU LUTS-SOOTAK: Balti Eraõigus (1864/65) Euroopa kodifikatsioonide peres.

2014

1404. 10.12.14 RÜNDO MÜLTS: Isamaa teenistuses – August Jürmani (Jürima) tegevus agronoomi, poliitiku ja riigimehena 1887-1942.

1403. 19.11.14 KAUR ALTTOA: Tartu Jaani kirik. Kas katkumemoriaal?

1402. 06.11.14 Rahvusvaheline teadusseminar “Sõda, mis muutis maailma: sõjalisi, poliitilisi ja kultuurilisi aspekte Esimesest maailmasõjast / The War that Changed the World: Military, Political and Cultural Aspects of the First World War” koostöös Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustega.

1401. 29.10.14 ANTS HEIN: Stenhus’id, steinwerk’id, festes haus’id, sloth’id, castellum’id, castrum’id, arx’id, torne’d, parochia murata’d… Lisandusi keskaegsete kivimõisate ja väikelinnuste levikkaardile Eestis.

1400. 15.10.14 MARTIN MALVE: Haapsalu Võllamägi – ajalugu ja arheoloogia.

1399. 24.09.14 BORIS VEIZENEN: Oma kujutamine XX sajandi esipoole eesti reisikirjades (Bornhöhe, Kallas, Tuglas, Rumor, Semper).

1398. 21.05.14 ENN ERNITS: Vanaturgi ruunimälestised: Levik, avastus- ja uurimislugu, tekstid.

1397. 14.05.14 MALLE SALUPERE: Täpsustusi ja täiendusi Masingute suguvõsatabeleisse.

1396. 16.04.14 TOOMAS KARJAHÄRM: 1905. aasta Eestis: komiteed ja vägivald maal.

1395. 02.04.14 TAAVI PAE, ERKI TAMMIKSAAR: 75 aastat haldusreformist.

1394. 26.03.14 ANDRES JÕGAR: Stalinismiaegsed repressioonid Tartu Õpetajate Instituudis (1947-1953).

1393. 12.03.14 PEETER JÄRVELAID: Institut de Droit international ja Eesti. Professor Rein Müllersoni 70. sünnipäevaks.

1392. 26.02.14 KALLE KASEMAA: Araabia tekstide tõlkimisest.

1391. 12.02.14 EVELIN ARUST: Ene Mihkelsoni varasem luule – retseptsioon ja tekstianalüüs.

1390. 29.01.14 TIIT ROSENBERG: Virumaa Narva-tagused vallad Eesti Vabariigi piirivalve vaatevinklist. Järgneb aastakoosolek.

2013

1389. 04.12.13 PILLE-RIIN LARM: Lydia Koidula retseptsioon ja müüdi kujunemine.

1388. 20.11.13 MEELIS FRIEDENTHAL: Paber ja vesimärgid varauusaegses Eestis.

1387. 06.11.13 KAUR ALTTOA: Kindluskirik kui redupaik. Müüt või reaalsus?

1386. 30.10.13 MART KULDKEPP: Eesti Vabadussõja vabatahtlike värbamisest Rootsis 1919. aasta alguskuudel.

1385. 09.10.13 ANTI LILLAK: Setode päritolust. Senised seisukohad ja edasised probleemid.

1384. 02.10.13 MARTEN SEPPEL: Vene keskvalitsuse kartulikampaania Eesti- ja Liivimaal 1840. aastatel.

1383. 25.09.13 KRISTA OJASAAR: Tartu “Kirjandusmaja” ja kultuurkapital.

1382. 11.09.13 DOROTHEE M. GOEZE: Kultuurivahendus külma sõja aegsel perioodil. Otto A. Webermann – biograafia Eesti ja Saksamaa vahel.

1381. 22.05.13 KRISTEL RATTUS: ERMi uue Eesti kultuuriloo püsinäituse „Eestimaa kahekõned“ ettevalmistamine.

1380. 08.05.13 ERKI TAMMIKSAAR: Põlevkivitööstuse sünd Eestis.

1379. 24.04.13 TIIT ROSENBERG: “Künnivaod. Uurimusi Eesti  18.-20. sajandi agraarajaloost” (ÕES Kirjad, IX) esitlus.

1378. 10.04.13 PEETER JÄRVELAID: Saksa diplomaatiline esindus Tallinnas enne II maailmasõda ja Saksa välisministeeriumi andmete põhjal.

1377. 27.03.13 AGO PAJUR: Eesti Ajutine valitsus priiuse põlistumise vaatenurgast.

1376. 13.03.13 TOOMAS PUNG: Baltisaksa teadlasperekond von Oettingenid.

1375. 27.02.13 ROOSMARII KURVITS: Naised eesti ajakirjanduspiltidel 1848-1940.

1374. 06.02.13 KERSTI TAAL: Õpetatud Eesti Seltsi raamatukogu läbi aegade.
ÕES raamatukogu üleandmisakti allakirjutamine Eesti Kirjandusmuuseumis.

1373. 23.01.13 HEIKI VALK. Püha Võhandu. Järgneb ÕES aastakoosolek.

2012

1372. 12.12.12 MALLE SALUPERE. Raamatu “Kultuuriloolisi vaatlusi Tartu teljel” esitlus.

1371. 28.11.12 LEA LEPPIK. Sotsiaalne mobiilsus kõrghariduse kaudu 19. sajandil.

1370. 14.11.12 REBEKKA LOTMAN. 19. sajandi eesti sonett: aeg ja ruum.

1369. 31.10.12 JÜRGEN BEYER. Mereröövlite panus Johann Fischeri kirjastustegevusele varauusaegses jututraditsioonis.

1368. 17.10.12 KAIRIT KAUR. Kes oli Liivimaa luuletajanna preili von Graf?

1367. 19.09.12 TÕNU RAID. Tartu linnaplaanidest 1600-2010.

1366. 05.09.12 JANIKA PÄLL: „Vale toel ei kõnet ma värvi“,  vaid  tõtt räägin, nii nagu käsib mind rinnus hing. Tartu humanistide juhuluule ja kreeka keel:  mõtteterast dissertatsioonini.

1365. 16.05.12 PILLE-RIIN LARM: “Epigonismist 19. sajandi lõpu eesti kirjanduses.”

1364. 25.04.2012. TIIT ROSENBERG: “Eesti Vabariigi 1919. aasta maareform Virumaa Narva-tagustes valdades.”

1363. 11.04.12 MADIS MAASING: “Markkrahv Wilhelmi suhted Tartu piiskoppidega”

1362. 21.03.12 KAUR ALTTOA: “Millal tehti Toomemägi? Keskaegse Tartu topograafiast ja liiklusteede probleemist”

1361. 07.03.12 URSULA HAAVA: „Ernst Gottlieb Jäsche – imearst Häädemeeste pastoraadis.“

1360. 15.02.12 KAARINA REIN: “Meditsiinitöödest ja nende autoritest Academia Gustaviana’s”.

1359. 01.02.12. MARJU LUTS-SOOTAK: “Eesti õigusajakirjanduse tsaariaegne kevade”. Järgneb ÕES aastakoosolek ja ÕES aastaraamat 2010 esitlus.

2011

1358. 07.12.11 TUULI KURISOO: „Ristripatsid Eesti 12.–13. sajandi laibakalmistutes: kas ehted, kristlaste või paganate tunnused?“

1357. 25.11.11 Konverents “Kaks ilmumisjuubelit: ajaleht “Das Inland” – 175 ja “Kalevipoja” viimane vihik – 150″ Eesti trükimuuseumis (Kastani 38)

1356. 16.11.11 AIN MÄESALU, MARTIN MALVE: Pärnumaa Mihkli kiriku võlvipealsete arheoloogiliste kaevamiste tulemustest.

1355. 26.10.11 OTT KURS, HEIKI VAIBLA: Patrick von Glasenapp – ühe baltlase lugu.

1354. 12.10.11 KATRE KAJU: Reisialbumitraditsioonist varauusajal ja Adam Andreae reisialbumist (1696–1702).

1353. 28.09.11 MARIANN RAMMO: Tartu linnaruum 1750-1828. Arengud ja võimalused.

1352. 07.09.11 PIRET ÕUNAPUU: ERMi strateegiad ja praktikad rahvaga suhtlemisel muuseumi algusaastatel

1351. 11.05.11 MERIKE JÜRJO: Naiskodukaitse eile ja täna.

1350. 27.04.11 MART NIKLUS: Pilk tänapäeva Venemaale: eesti kommunismivangide pilgu läbi.

1349. 13.04.11 VALVE-LIIVI KINGISEPP: Villem Reiman ja eesti vana kirjakeel. Pühendatud V. Reimani 150. sünniaastapäevale.

1348. 23.03.11 PEETER JÄRVELAID: Umsiedlungi ja Nachumsiedlungi käigus 1939-41 Eestist lahkunute lugu Saksamaa ja Poola arhiivide andmeil

1347. 09.03.11 KRISTIINA TIIDEBERG: Setu taluarhitektuur: traditsioonid ja tänapäev.

1346. 16.02.11 KERSTI TAAL: Võitlus Tartu-Petseri raudtee ümber 1920-ndatel aastatel.

1345. 09.02.11 JÜRI VIIKBERG, KRISTIINA PRAAKLI: Eestlased ja eesti keel välismaal.

1344. 26.01.11 HEIKI VALK: Setomaa tsässonad rahvauskumustes ja kommetes. Järgneb ÕES aastakoosolek.

 

2010

1343. 08.12.10 HENT-RAUL KALMO: Suveräänsus Nõukogude Liidus.

1342. 24.11.10 TIINA VÄHI: Vanemad kirjalikud teated eesti libahundipärimuse kohta kuni 20. sajandi alguseni.

1341. 10.11.10 TÕNIS LIIBEK: Tartu fotograafid ja nende looming 19. sajandil.

1340. 04.11.10 Ettekannete päev „90 aastat Tartu Ülikooli geograafia osakonda Vanemuise tänaval”

1339. 27.10.10 MERIKE RISTIKIVI: Ius scriptum et scriptum iuris: Ladina keel eestikeelses õigusperioodikas.

1338. 13.10.10 EVE RANNAMÄE: Loomad kesk- ja varauusaegses linnas – esialgseid tulemusi Viljandi zooarheoloogilise materjali kohta.

1337. 29.09.10 ANU PALLAS: Ajaleht „Olevik“, Jüri Tilk ja karskustrükis.

1336. 17.09.10 DOROTHEE GOEZE: Eestlaste igapäevaelu Saksamaal DP-laagrites Hintzeri kogude põhjal.

1335. 08.09.10 EESTI AJALOO v KÖIDE – esitlus Tartu Kirjanduse Majas.

1334. 19.05.10 MARI LÕHMUS: Arheoloogiatalv Tallinn-Narva maanteel Kukrusel: ülevaade kaevamistest ja esilagsetest tulemustest.

1333. 05.05.10 MARTEN SEPPEL: Kui haiged olid talurahva silmad?

1332. 21.04.10 KAARINA REIN: Tartu esimese meditsiiniprofessori Johannes Raicuse elu ja tegevus.

1331. 07.04.10 ENN TARVEL: Nädalategu.

1330. 24.03.10 MÄRT UUSTALU: Poolmõisatest ja nende omanikest.

1329. 10.03.10 MARGE RENNIT: Balti provintside kirjeldusest 18. sajandi 1. poole vähetuntud reisikirjas

1328. 17.02.10 MARTIN MALVE: Tartu Toomkiriku luustikud: arheoloogia ja osteoloogia andmed.

1327. 10.02.10 KRISTA ARU: Muutustest ERMis 100 aasta jooksul.

1326. 20.01.10 HEIKI VALK: Setomaa vanemast ajaloost “Setomaa koguteose” taustal: uurimisseis, uusi küsimusi ja vaatenurki. Järgneb ÕES aastakoosolek ja ÕES 2008. aastaraamatu esitlus.

 

2009

1325. 09.12.09 EERO MEDIJAINEN: USA eriesindus Venemaa Balti provintsides 1919-22

1324. 02.12.09 HELMUT PIIRIMÄE: Variandid eesti ülikooli loomisel

1323. 18.11.09 ANU RAUDSEPP: TÜ usuteaduskonna dekaani Siegfried Aaslava saatusest Siberis 1946-1955

1322. 11.11.09 TARMO PIIR: Villem Reimani ja Jakob Hurda kirjavahetus aastatel 1884-1904

1321. 28.10.09 DOROTHEE GOEZE: Baltica Marburgi Herderi-Instituudi kogudes

1320. 21.10.09 AADU MUST: Arhiivileid: Tori komsomoliorganisatsioon 1949-1951

1319. 07.10.09 EVA-KAIA JÄRVING: Biidermeiermööbel Eestis 19. sajandi interjöörides

1318. 23.09.09 PEETER JÄRVELAID: Jaan Teemant – prokurör, advokaat, riigimees

1317. 27.05.09 LIINA PAALES: Viipenimi kui kurtide identiteedi sümbol. Isikumärgid kuuljatele

1316. 22.05.09 JÄRGE OODATES…: Eduard Laugaste 100. sünniaastapäevale pühendatud konverents TÜ ajaloo muuseumi valges saalis

1315. 13.05.09 ULRIKE PLATH: Baltisaksa aiandusest ja söögilaua uuendamisest 19. sajandil

1314. 29.04.09 KAIDO LAURITS: Eesti väljarändajate elu ja seltsitegevus Brasiilias ja Argentiinas enne II maailmasõda

1313. 08.04.09 KRISTI VAHER: Naiste positsioon varases ja klassikalises Kreeka ühiskonnas

1312. 25.03.09 ÜLLE TARKIAINEN: Maamõõtjad Läänemere provintsides suure reduktsiooni ajal

1311. 11.03.09 TOOMAS ANEPAIO: Järjepidevus Eesti omandiõiguses XIX-XX saj.
(Balti Eraseaduse, EW Maaseaduse ja ENSV kolhoosi näidispõhikirja ühisosa)

1310. 18.02.09 KERSTI TAAL: Fr. R. Faehlmanni vaim Õpetatud Eesti Seltsis

1309. 21.01.09 HEIKI VALK: Uusi andmeid Lõuna-Eesti muinaslinnustest. Järgneb ÕES aastakoosolek.

2008

1308. 26.11.08 KAAREL, KAROLINA ANTONS: Kuidas õpetada ajalugu läbi spordi?

1307. 12.11.08 MÄRT UUSTALU: Tartumaa rüütlimõisad XVIII sajandist 1919. aastani: seisused mõisaomanikena.

1306. 24.10.08 Õpetatud Eesti Seltsi tegevuse taastamise 20. aastapäevale, Herbert Ligi 80. sünniaastapäevale ja Georg Julius Schultz-Bertrami 200. sünniaastapäevale pühendatud konverents TÜ Ajaloo muuseumi konverentsisaalis

1305. 15.10.08 PEETER JÄRVELAID: Ilmar Tammelo (1917-1982) kujunemine õigusteadlaseks

1304. 24.09.08 REET BENDER: Keeleteadlane Oskar Masing (1874-1947) ja “Baltisaksa sõnaraamat”

1303. 10.09.08 VELLO HELK 85 Esinevad Enn Küng – Vello Helk ajaloolase ja arhivaarina; Mart Niklus – Vello Helk ajakirjanikuna ning tema kirjavahetusest

1302. 07.05.08 ANDRA KALDA: eesti ühismajandite areng Aravete, Kaardiväelase ja A. H. Tammsaare nimelise kolhoosi näitel

1301. 30.04.08 INDREK PAAVLE: Võimu teostamine Eesti külas aastatel 1944-1950

1300. 24.-27.04.08 Prof. Evald Tõnissoni 80. sünniaastapäevale pühendatud rahvusvaheline konverents: Linnused ja võimukeskused Balti mere idaosas

1299. 16.04.08 HEINO MARDISTE: Maakaartide salastamine ja moonutamine Nõukogude Liidus ENSV kaartide näitel

1298. 26.03.08 KERSTI LILOSON: Hobusevargused Põlva kihelkonnas 19. sajandi lõpul

1297. 12.03.08 PIRET TOOMET: Pál Hunfalvy ‘Reis Läänemere provintsides

1296. 27.02.08 SVEN LEPA: Kingstoni hertsoginna ning Voka ja Toila mõisad aastatel 1781-1806

1295. 13.02.08 REIN AHAS: Tallinna mõjuala Eestis: mobiilpositsioneerimise andmestikul põhinev rahvastikugeograafiline analüüs

1294. 23.01.08 ÕESi aastakoosolek, Tiit Rosenberg: Eesti Kirjanduse Seltsi ajaloo ja kodu-uurimistoimkondade tegevusest 1908-1940

2007

1293. 19.12.07 OTT KURS: Kesk-Skandinaavia metsasoomlaste asustus- ja kultuuriloost

1292. 05.12.07 MARTEN SEPPEL: Mis on pärisorjus?

1291. 21.11.07 KERLI VALK: Martensi klausel rahvusvahelises õiguses – ajalugu ja tänapäev

1290. 07.11.07 ESTER ORAS: Leiukontekstist tõlgenduseni Eesti noorema rauaaja aarete näitel

1289. 24.10.07 SIRJE TAMUL: Keiserliku üliõpilase nimiväärtus – üliõpilane Tartu ülikooli rahastus (1802-1918)

1288. 10.10.07 ILMAR ROOTS: Hunt ja inimene – suhted läbi aegade

1287. 16.05.07 ARGO KUUSIK: Saksa politseisüsteem Eestis 1941-44.

1286. 25.04.07. KADRI TOOMING: Ümberasumisliikumise õiguslik regulatsioon 1889-1914: seaduse teooria ja praktika Lõuna-Eesti näitel

1285. 11.04.07. HESI SIIMETS: Sotsiaal-majanduslikest põhiõigustest EV põhiseadustes 1920-1938

1284. 28.03.07. REIGO ROSENTHAL: Eesti Vabadussõda – kodu- ja klassisõda?

1283. 21.03.07. ELVI NASSAR: Põllumajandusnäitused Tartus ja Tallinnas 1940. a. Eesti osavõtt 1941. a Moskva näitusest

1282. 28.02.07. AADU MUST: Jalaraua kõlin… eestlastest sundasukad Siberis 19. sajandil

1281. 14.02.07. MATI LAUR: Patustamine kuuenda käsu vastu (peccatum contra sextum) 1745. aasta Pärnumaal

1280. 24.01.07. TIIT ROSENBERG: Koolera ja sõda Baltikumis 1853-1856. Järgneb ÕESi aastakoosolek

2006

1279. 20.12.06 Keisritohter Philipp Jakob Karell 200 – teaduspäev koostöös TÜ Ajaloo Muuseumiga

1278. 13.12.06 TIINA VÄHI: Libahundiuskumused nõiaprotsessides

1277. 22.11.06 RIINA RAMMO: Muinas- ja keskaegsest rõivastusest arheoloogia andmetel

1276. 08.11.06 Ajapeegel – 240 aastat eestikeelset ajakirjandust – Õpetatud Eesti Seltsi, TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna ning Eesti Kirjandusmuuseumi ühine pidulik ettekandekoosolek

1275. 25.10.06 KALERVO HOVI: Baltimaade osast Prantsusmaa liidupoliitika murrangus 1923-1925

1274. 11.10.06 KEN KALLING: Kutsekodadest Eestis

1273. 27.09.06 MEELIS MARIPUU: Saksa okupatsioonivõimude laagrite süsteem Eestis 1941-1944

1272. 13.09.06 LAURI MÄLKSOO: Dorpat/Jurjevi/ Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professorid 1855-1985: õigusteadus ja „tsivilisatsioonide kokkupõrge“?

1271. 24.05.06 PIRET ÕUNAPUU: ERM-i asutamisest ja tegevuse algperioodist. Järgneb ÕES Toimetised 35. kd. esitlus

1270. 10.05.06 SIRJE TAMUL: Annetustest ja almustest üldse ning Tartu Ülikoolile lähemalt 19. sajandil (Almosenlehre)

1269. 26.04.06 URMAS SUTROP: Taarapita nimest (Kotljarevski jälgedes)

1268. 12.04.06 LUDMILLA DUBJEVA: Vene ajaloolased Tartu ülikoolis 19. sajandi lõpul-20.saj. algul

1267. 29.03.06 JANET LAIDLA: T. Hjärne Eesti-, Liivi- ja Lätimaa ajalugu; KAAREL VANAMÖLDER: O.F. von Wrangelli Eesti-ja Liivimaa kroonika

1266. 15.03.06 MARTI VELDI: Teedest ja kommunikatsioon Eestis rauaajal ja keskajal

1265. 01.03.06 OLEV LIIVIK: EKP KK aparaadi rahvuslik ja sooline koosseis 1945-1953

1264. 15.02.06 KAIDO LAURITS: Saksa Kultuuromavalitsus Eesti Vabariigis

1263. 01.02.06. EERO MEDIJAINEN: “Ajalooline vale” – neutraliteet Tartu rahulepingus

1262. 25.01.06. TIIT ROSENBERG: Saksa kolonistid Baltikumis 18.-20. sajandil; järgneb ÕESi aastakoosolek

2005

1261.21.12. – KATRIN ROOSILEHT: Sotsiaalhoolekande süsteem Euroopa maades ja Baltikumis 18.-19.sajandil.

1260. 09.-10.12.05ÕESi, Tartu Ülikooli ajaloo osakonna ja Ajaloomuuseumi konverents
100 AASTAT ÜLEMAALISEST RAHVA-ASEMIKE KOOSOLEKUST TARTUS
Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumis Toomel

1259. 23.11.05 ARVO JÄRVET: Pärnu-Viljandi-Tartu veetee kaasaegsed tingimused.

1258. 09.11.05 MARJU LUTS: Kohtupidamine terve mõisahärramõistuse järgi?

1257. 26.10.05 KIRSTI JÕESALU: Kuidas mäletatakse nõukogude argielu? Analüüs ERMi kogude põhjal

1256. 12.10.05 ARVI HAAK: Uut Viljandi ordulinnusest ja
HEIKI VALK: Lisandusi Lõuna-Eesti linnuste ajaloole

1255. 28.09.05 JAAK VALGE: Rahvastikuarengu seaduspärasused ja demokraatia võimalused.

1254. 14.09.05 ENN ERNITS: Vadja keel ja kultuur ajaloo katlas

1253. 11.05.05 MERIKE RISTIKIVI: Ladina keel tänapäeva juriidilises kirjanduses.

1252. 27.04.05 KAIDO JAANSON JA ERICH KAUP: Arthur Siefeldt (1889-1939): bolshevik, turkoloog ja -eestlane.

1251. 13.04.05 SULEV VAHTRE: Kas Jüriöö ülestõus algas Jüriööl?

1250. 30.03.05 PEARU KUUSK: Eesti NSV Siseministeeriumi banditismi vastase võitluse osakond 1944-49.

1249. 16.03.05 TOIVO RAUN: Rahvuslik identiteet Eestis ja Soomes 1905-1917.

1248. 02.03.05 MARTEN SEPPEL: Nälg Liivimaal 1690. aastatel ja Rootsi valitsuse sammud selle leevendamiseks.

1247. 23.02.05 PIRET ÕUNAPUU: Helmi Reiman-Neggo – esimene eesti professionaalne etnoloog

1246. 16.02.05 JÜRI KIVIMÄE: Arved Taube ja Hans Kruus. Eesti-saksa vahekorrast 1930. aastate ajalookirjutuses

1245. 19.01.05 1. TIIT ROSENBERG: 1868-1869 aasta nälg Eestis ning hädaabikomiteed;
2. ÕESi aastakoosolek

2004

1244. 15.12.04 KERSTI TAAL: 75 aastat eestikeelset Õpetatud Eesti Seltsi: eestlased ja eesti keel seltsi varasemas ajaloos

1243. 24.11.04 Tõnu Raid: Eesti teedevõrgu kujutamine Rootsi 17. sajandi kaartidel

1242. 10.11.04 Karl Laantee: Ameerika Hääle tippaeg – president Ronald Reagani valitsemisaeg

1241. 27.10.04 Ken Kalling: Pidalitõbi – mineviku vari

1240. 13.10.04 TÜ Ajaloomuuseumi konverentsisaalis ettekandepäev:
DIETRICH HEINRICH JÜRGENSON 200
Malle Salupere: Martin Asmusse roll elementaarkooliõpetajate seminari asutamisel
Valve-Liivi Kingisepp: D. H. Jürgenson eesti keele lektorina
Reet Neithal: D. H. Jürgenson eesti kirjandusloolasena
Kersti Taal: Jürgensoni näoline ÕES

1239. 29.09.04 Allan Liim: 200 aastat Balti Kubermangugümnaasiumi asutamisest

1238. 26.05.04 Anu Järs: Supelkorraldus Eesti kuurortides

1237. 12.05.04 Hiromi Komori: Esticast ja balticast Jaapanis

1236. 28.04.04 Urmas Sutrop: Keelepuud ja keelepuu teooria kujunemine

1235. 14.04.04 Jana Treier: Alushariduse õppekava rakendamisest

1234. 07.04.04 Mihkel Veiderma: Hõimuliikumisest Eestis 1920-1940

1233. 17.03.04 Ott Kurs: Eestlased tänapäeva Krimmis: paiknemine ja keelekasutus.

1232. 03.03.04 Hain Rebas:Kümme Eesti riiklust raputanud päeva: 1993. a. “pullapäätamine”

1231. 25.02.04 Mart Laar: Eelärkamisaja pärandus ärkamisajale

1230. 11.02.04 Aivar Põldvee: Uus Forselius

1229. 21.01.04 Aastakoosolek

2003

1228. 10.12.03 Mati Laur: Ajalooteaduse kriis ja meie

1227. 26.11.03 Anu Pallas: Ajakirjanikud ja nende elulood

1226. 13.11.03 Teaduste Akadeemia saalis Peeter Järvelaid: Õigusest eesti kultuuris 19. sajandil

1225 12.11.03 Art Leete: Siberi põlisrahvaste vastuhakud nõukogude võimule
1920.-1940. aastatel

1224. 29.10.03 Herbert Ligi 75. sünniaastapäev: Meenutades Õpetatud Eesti Seltsi taastajat ajalooprofessor Herbert Ligi (25.10.1928-12.11.1990).

1223. 16.10.03 Õpetatud Eesti Seltsi Tallinna osakonna asutamiskoosolek

1222. 15.10.03 Merit Voore: Keskaegsed kaugpalverännakud ja Vana-Liivimaa.

1221. 24.09.03 Urmas Peterson: Eesti mets ja lageraiealad satelliidipiltide viieteistkümne-aastasest aegreast mõõdetuna.

1220. 14.05.03 Tatjana Minnijahmetova: Tradicionnye obrjady zakamskih udmurtov (Kaama-taguste udmurtide usundilised tavandid).

1219. 30.04.03 Katrin Kello: Prii-inimesed, talupojad, sulased, tüdrukud, lapsed… Sunnismaisusest 18. sajandil.

1218. 23.04.03 Ene Kõresaar: Eluloosünkretism ja vanemate eestlaste lapsepõlvemälestused.

1217. 16.04.03 Enn Küng: Linn enne linna. Nyeni ajaloost.

1216. 02.04.03 Andres Andresen: Luterlikud territoriaalkirikud Baltimaades 16.-19. sajandil.

1215. 05.03.03 Tõnu-Andrus Tannberg: Kremli kavad Eesti suhtes 1953. aastal.

1214. 26.02.03 Marge Konsa: Eesti arheoloogia suundumustest 1990. aastail.

1213. 12.02.03 Aadu Must: Venemaa eestlased ja suur terror.

1212. 29.01.03 Peeter Järvelaid: A. H. Tammsaarega Tartus A.D. 1907-1911 ja 2003 TÜ ajaloomuuseumis. Raamatuesitlused: 1. P. Järvelaid. Õigus ja poliitika kultuuris
2. Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 1994-1999.

1211. 17.01.03 Konverents “Fr. R. Kreutzwaldist ja “Kalevipojast” (200 aastat Fr. R. Kreutzwaldi sünnist)” TÜ ajaloomuuseumis.

2002

1210. 11.12.02 Külliki Vulf ja Lauri Sommer: Uku Masing röövrüütlite ajas ja nõidade aegruumis
Andres Gross: Uku Masingu Vana Testamendi alased tööd.

1209. 27.11.02 Sulev Vahtre: Balti kroonikate käsikirjadest Peterburi raamatukogudes.

1208. 13.11.02 Terje Lõbu: Vana–Laitsna valla eestlased ja Läti riik.

1207. 30.10.02 Tiia Ristolainen: Aspekte surmakultuuri muutustest Eestis.

1206. 16.10.02 Kersti Taal: Evald Blumfeldt 100. Evald Blumfeldt ja Eesti ajaloo bibliograafia.

1205. 25.09.02 Ott Kurs: Läänemeresoome põlisasustusest Rootsis.

1204. 16.05.02 Konverents “Mida rohkem õpetust, seda haritum rahvas. 145 aastat Perno Postimehe sünnist” Eesti Kirjandusmuuseumis.

1203. 27.04.02 Konverents “200 aastat Prof. Friedrich Georg von Bunge sünnist” TÜ ajaloomuuseumis.

1202. 18.04.02 Prof. Leo Leesmendi 100. sünniaastapäevale pühendatud ettekandepäev Pärnu muuseumis.

1201. 17.04.02 Arvo Järvet : Eduard Brückner (1862–1927) ja kliimamuutuste uurimise algus;Tiit Rosenberg: Alexander Brückner (1834–1896), TÜ Vene ajaloo professor; Sirje TamulArthur Brückner (1877–1939), oftalmoloogiaprofessor.

1200. 10.04.02 Taavi Pae: Eesti kalmistute paiknemine 19. ja 20. sajandil.

1199. 27.03.02 Margit Sutrop, Toivo Maimets: Eetikast ja geneetikast

1198. 13.03.02 Tanel Lepsoo: Intellektuaal ja muutuv maailm: Sartre’i ja Semperi peale mõeldes

1197. 27.02.02 Anzor