Lühitutvustus

Õpetatud Eesti Selts on Tartu Ülikooli juures tegutsev mittetulundusühing, mis lähtub endiselt oma esimeses põhikirjas (1839) püstitatud eesmärgist edendada teadmisi eesti rahva minevikust ja olevikust, keelest ja kirjandusest ning eestlaste asustatud maast.
2001. aasta jaanuarist on ÕES Eesti Teaduste Akadeemia assotsieerunud liige.

Õpetatud Eesti Seltsi praeguses tegevuses on esikohal korraliste ettekandekoosolekute ja suuremate teaduslike ürituste organiseerimine, teadusliku aastaraamatu publitseerimine ning osalemine monograafiate ja koguteoste väljaandmises.

Kord aastas ilmub Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat, mis on eelretsenseeritav OA teadusajakiri.

Toimetuskolleegiumisse kuulusid 2017:  Brita Melts, Tõnu Tannberg, Tiit Rosenberg, Piret Õunapuu, Heiki Valk, Freydis Ehrlich, peatoimetaja Taavi Pae
Rahvusvahelisse toimetuskolleegiumisse kuuluvad:
Dorothee M. Goeze (Saksamaa), Kalervo Hovi (Soome), Mart Kuldkepp (UK) Aleksander Loit (Rootsi), Raimo Raag (Rootsi) Toivo Ü. Raun (USA), Seppo Zetterberg (Soome), Mart Kuldkepp (Suurbritannia)

Keeletoimetaja on Maarja Valk.
Aastaraamatu kujundab ja küljendab Intelligent Design OÜ.

Õpetatud Eesti Selts annab välja stipendiumi aasta jooksul ÕES väljaannetes ilmunud parima artikli autorile.