ÕES aastakoosolekul valiti uus esimees ja auliikmed

Õpetatud Eesti Seltsi aastakoosolekul 29. jaanuaril 2014
valiti ÕES-i uueks esimeheks õigusajaloo professor Marju Luts-Sootak.

Juhatuse ettepanekul valis üldkoosolek ÕES-i auliikmeteks
dr. hist. Toomas Karjahärmi ja dr. theol, prof. emer. Kalle Kasemaa.

Peatselt on võimalus kuulata ka äsjavalitud auliikmete ettekandeid – Kalle Kasemaa räägib araabia tekstide tõlkimisest 26. veebruaril ja Toomas Karjahärm tutvustab kevadel oma uut raamatut “1905. aasta Eestis: massiliikumine ja vägivald maal”.

Seltsi võeti vastu ka 4 uut tegevliiget:
Mart Kuldkepp, Ründo Mülts, Krista Ojasaar ja Janika Päll.

Aastakoosoleku järel esitleti Õpetatud Eesti Seltsi 2012. aastaraamatut, mis sisaldab teadusartikleid kirjandusteadusest, Toomemäe kujunemislooni, meditsiini- haridus- ja õigusajaloost eesti ajalooni. Vt täpsemalt: http://www.ut.ee/OES/publikatsioonid/

Järgmine ÕES ettekandekoosolek on kavas 12. veebruaril Lossi 3-427 kl 16.15.
EVELIN ARUST esineb ettekandega
Ene Mihkelsoni varasem luule – retseptsioon ja tekstianalüüs“.