03.03.2021 ÕES koosolek: Mait Sepp “Kui välk tapab – pikseohvrid Eestis aastatel 1880–1940”

Olete oodatud kuulama Õpetatud Eesti Seltsi koosolekut, mis toimub kolmapäeval, 3. märtsil 2021 kell 16.15.

Ettekande peab Mait Sepp teemal “Kui välk tapab – pikseohvrid Eestis aastatel 1880–1940”

Hinnanguliselt hukub igal aastal maailmas välgu tagajärjel 24 000 inimest ja ligi veerand miljonit saab vigastada. Teadaolevalt sai Eestis viimati inimene pikselöögist surma 1998. aasta juunis.

Kuidas aga olid lood meie maal ligi sada aastat tagasi, kui suurem enamus eestlastest elas külades ja askeldas põldudel? Ettekandes tutvustataksegi uuringut, mille eesmärgiks oli teada saada kui palju, kes ja mis asjaoludel Eestis välgu läbi aastatel 1880–1940 hukkus. Uuringu algallikateks on vanad ajalehed, millest kogutud andmeid täiendati ja kontrolliti ametliku statistika, kirikuraamatute jm andmestiku põhjal.

Uuringu tulemused näitavad, et pikne tappis aastas keskmiselt 7–8 inimest. Mõnevõrra ootamatult see arv vaadeldava perioodi jooksul praktiliselt ei vähenenud. Küll aga vähenes hoones hukkunute arv, mis viitab uuendustele taluarhitektuuris. Välguohvriks on tavaliselt mehed, kuid võrreldes teiste sarnaste uuringutega, on meie hukkunute seas ebaproportsionaalselt palju naisi. Nendest ja veel mitmetest teistest seaduspäradest ettekandes räägitaksegi.

Ettekannet on võimalik jälgida vaid videosilla vahendusel.

Ettekannet on võimalik jälgida: https://bit.ly/3dFIG0O

Ülekande edastamiseks kasutatakse Teams platvormi.

Kõik oodatud videosilla vahendusel kuulama!