17.03 ÕES koosolek: Mihkel Truman “Akadeemilise Ajaloo Seltsi rajamine ja tegevus”

Olete oodatud järgmisele videosilla teel peetavale Õpetatud Eesti Seltsi koosolekule, mis toimub kolmapäeval, 17. märtsil 2021 kell 16.15.

Ettekande peab Mihkel Truman teemal “Akadeemilise Ajaloo Seltsi rajamine ja tegevus”

Akadeemilise Ajaloo Seltsi (AAS) rajamine 1920. aasta märtsis oli osa Tartu ülikooli Eesti ja Põhjamaade ajaloo professori A. R. Cederbergi programmist välja arendada eesti ajalooteadus.

Seltsi ülesandeks pidi saama ajalooteadusliku uurimistöö koordineerime Eestis, aga mõistagi ka üliõpilaste ajalooteaduslike huvide edendamine. Ehkki AAS-i korraldas regulaarselt ettekandekoosolekuid, saatis üliõpilasi suviti Eesti eri piirkondadesse ajaloolisi ja pärimuslikke andmeid koguma, tegeldi jällegi Cederbergi initsatiivil aktiivselt ka siinses ajalooteaduses oluliste publikatsioonide avaldamisega – alustades Ajaloolisest Ajakirjast, lõpetades mahukate teatmikega.

Ettekannet on võimalik jälgida vaid videosilla vahendusel.

Ülekande edastamiseks kasutatakse Teams platvormi.

Ettekannet on võimalik jälgida: https://bit.ly/3rTdLCv

 

Kõik oodatud videosilla vahendusel kuulama!

http://oes.ut.ee/