28.10 ÕES koosolek: Joosep Susi “Mis on (eesti) luule 21. sajandil?”

Olete oodatud järgmisele Õpetatud Eesti Seltsi koosolekule, mis toimub kolmapäeval, 28. oktoobril 2020 kell 16.15 Jakobi 2-224.

Ettekande peab Joosep Susi teemal „Mis on (eesti) luule 21. sajandil?“

Alates Jaan Bergmanni 1878. aastal Sakala veergudel ilmunud kirjutisest on eesti kirjandusteaduslikul ja -kriitilisel väljal ilmunud rohkelt katsetusi määratleda luule ja/või lüürika tähendusväli ja olemus. Enamasti tõukuvad sellised arutelud asjaolust, et esile on kerkinud mõni senisesse mustrisse sobimatu poeetika või on teisenenud arusaam nn arhetüüpsest luuletusest. Seetõttu iseloomustab luule piiride üle polemiseerimine valdavalt ka laiemaid arusaamu luulest ja muidugi ka n-ö väärtuslikust luulest.

Ettekandes süstematiseeritakse senised luulemääratlused, et jälgida, kuidas on viimase pooleteise sajandi vältel muutunud hoiakud luulele kui niisugusele. Ettekandes paigutatakse need lähenemisviisid kohakuti rahvusvaheliselt enim tähelepanu pälvinud definitsioonidega ning teiselt poolt aruteludega küsimuse üle „Mis on kunst?“ – ilmneb näiteks, et suur osa eesti luulemääratlustest suhestub rohkemal või vähemal määral institutsionaalse kunstiteooriaga.

Sedakaudu üritab ettekandja põgusalt mõtiskleda alljärgnevatel küsimustel. Missugused tunnusjooned põlistavad käesoleva sajandi (eesti) luulet/lüürikat ja mil määral on see seotud kitsamalt just eesti kultuuriruumi ja luuletraditsiooniga? Kuivõrd on viimastel kümnenditel teisenenud luuletuse arhetüüp? Ja lõppeks, kuidas ülepea kirjeldada luule funktsiooni nüüdiskultuuris?

Kõik oodatud!