12.05. ÕES aastakoosolek: Marju Luts-Sootak “Tartu ülikooli õigusteaduskonna “hea elu” Saksa okupatsiooni ajal 1942–1944“

Olete oodatud Õpetatud Eesti Seltsi aastakoosolekule, mis toimub 12. mail kell 16.15 Teamsis https://bit.ly/3upixbT

 

Kavas on ÕES aseesimehe Marju Luts-Sootaki ettekanne “Tartu ülikooli õigusteaduskonna “hea elu” Saksa okupatsiooni ajal 1942–1944“

Pikemas perspektiivis oli sakslastel plaan eesti ülikool likvideerida ning rajada Tartusse saksakeelne Ostland-Universität zu Dorpat, kuid selle teostamisele sõja ajal veel ei asutud. Järk-järgult teaduskondi taasavades lasti Tartu ülikoolil jätkata eestikeelse õppeasutusena. Õigusteaduskonna õppetööd ei lastud alustada esimeste taasavatud teaduskondadega koos 1942. aasta jaanuarist, vaid alles sama aasta sügisel oktoobris-novembris. Eksameid hakkasid õppejõud küll juba aasta alguses vastu võtma, et anda lõpukursuste tudengitele võimalus õpingud lõpetada. Nagu üldse humanitaar- ja sotsiaalteaduste erialad, nii kuulus ka õigusteadus nende hulka, kus kehtisid piirangutega sõjaeriõppekavad (sks Kriegssonderlehrgang). Samas ei saanud need piirangud olla väga ranged, sest õpetati ja eksamineeriti enam-vähem samades ainetes mis enne nõukogude okupatsioonigi. Õppejõude oli küll teaduskonnas palju vähemaks jäänud ja kõikide allesjäänute koormus märkimisväärselt kasvanud. Milles seisnes siis õigusteaduskonna elu „headus“? Tähelepanuväärselt palju kaitsti (teadus-)magistritöid, ehkki see pidi olema põhimõtteliselt keelatud ja igal üksikul juhul tuli taotleda eraldi luba. Veelgi enam hakkab silma, et õigusteaduskonna teaduslik uurimistöö oli rahastatud paremini kui eales varem või hiljem – õigusteaduskonna õppejõudude uurimisteemad kuulusid kõik kas sõjalise tähtsusega A-teemade ja sõjajärgseks ülesehitamiseks vajalike B-teemade hulka ja peale selle oli ka päris rikkaliku erirahastusega teema.

Ettekandele järgneb aastakoosolek, mille päevakorras on:
1) Juhatuse 2020. aasta tegevuse aruanne
2) Revisjonikomisjoni aruanne
3) Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
4) Uued liikmed
5) ÕESi stipendiumi väljakuulutamine
6) Aastaraamatu tutvustus