28.04 ÕES koosolek: Ago Raudsepp “Demokraatia mõju Eesti ja Soome julgeolekule sõdadevahelisel ajal”

Olete oodatud järgmisele videosilla teel peetavale Õpetatud Eesti Seltsi koosolekule, mis toimub kolmapäeval, 28. aprillil 2021 kell 16.15.

Ettekande peab Ago Raudsepp teemal “Demokraatia mõju Eesti ja Soome julgeolekule sõdadevahelisel ajal”

Ettekanne toetub selle aasta jaanuaris kaitstud väitekirjale „Pääsemine ja häving. Demokraatia mõju Soome ja Eesti julgeolekule aastatel 1918–1948“. Ma väidan selles, et demokraatia mõju julgeolekule sõltub demokraatlike ühiskondade enamuste arusaamadest julgeolekust, õiglusest ja omakasust, mis omakorda sõltuvad eelkõige ajaloolisest kogemusest.

Ettekande eesmärk on tutvustada teoreetilist selgitust, millele see väide toetub ja näidata, kuidas saab demokraatia mõju julgeolekule olla taandatav rahvaste ajaloolisele kogemusele. Tuuakse ka kolm selgitavat näidet.

Esimene näide puudutab seda, kuidas mõjutab demokraatia julgeolekut riigi sees. Võrreldakse Eesti ja Soome ühiskondade käitumist 1930-ndate demokraatia kriisi ajal ja näidatakse, kuidas mõjutas ajalooline kogemus seda, et ühes riigis jäi demokraatia püsima, kuid teises mitte.

Teine näide puudutab seda, kuidas mõjutab demokraatia julgeolekut riikide vahel. Võrreldakse Eesti ja Soome liitlasteotsinguid sõdadevahelisel ajal ja näidatakse, kuidas mõjutas demokraatlike ühiskondade ajalooline kogemus seda, et Eesti ja Soome jäid ilma liitlasteta.

Kolmas näide puudutab seda, kuidas mõjutab demokraatia riikide käitumist rasketes olukordades. Võrreldakse Eesti ja Soome käitumist 1939. ja 1940. aasta julgeolekukriisi ajal ja näidatakse, kuidas mõjutas nende käitumist ajalooline kogemus.

Ettekannet on võimalik jälgida vaid videosilla vahendusel.

Ülekande edastamiseks kasutatakse Teams platvormi.

Ettekannet on võimalik kuulata: https://bit.ly/3xnXqJ8

Kõik oodatud videosilla vahendusel kuulama!

http://oes.ut.ee/